Leven in de Nieuwe Tijd

Een website voor persoonlijke groei en bewustwording van de energetische wereld

Na een lange periode van "Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg" en het rationele denken als de enige waarheid, krijgen steeds meer mensen behoefte aan zelfontplooiing en anders durven zijn door het zelf bepalen van je eigen regels, waarbij er naast de ratio steeds meer ruimte komt voor leven op gevoel. Onderdeel van een dergelijke persoonlijke zoektocht is vaak ook het besef dat er meer is tussen hemel en aarde, een energetische wereld. Deze site is daarom, zoals de naam al zegt, volledig gericht op het leven in deze Nieuwe Tijd. Graag neem ik u mee in mijn visie op het leven in de energetische wereld.

Karin

Binnenkort komt hier een nieuwe site. Tot die tijd vindt u hier de informatie van de oude site.

Mijn verhaal in het kort

Vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd geweest in de spirituele wereld, vanaf mijn zeventiende ging ik naar paranormaal beurzen, waar ik in contact kwam met tarot, aura-fotografie, trance en allerlei energie-healingsmethoden. Een bewustwordingsproces werd gestart. Door op mijn gevoel te vertrouwen ontdekte ik langzamerhand wat voor mij wel of niet goed werkte, waar ik me wel of niet goed bij voelde, en waarom dat was. Dit bewustwordingsproces heeft er uiteindelijk in 2003 voor gezorgd dat ik me fulltime gestort heb op alles wat met het leven in de energetische wereld te maken heeft, toen nog samen met mijn moeder. Sinds die tijd hebben wij zelf technieken ontwikkeld, meer dan 10 boeken geschreven en talloze cursussen gegeven.

Energetische hulp

Klachten

Ik ga er van uit dat er positieve en negatieve energie bestaat en dat mensen last hebben van die negatieve energie. Naast psychische klachten als angst, depressiviteit en stress, kan de negatieve energie ook invloed hebben op het energetische systeem van het lichaam, waardoor blokkades kunnen ontstaan, die vervolgens ook fysieke klachten kunnen veroorzaken: onverklaarbare pijnen, ontstekingen en andere klachten.

Energtische schoning

Tijdens een energetische schoning wordt de negatieve energie verwijderd waardoor klachten meteen verminderen of zelfs verdwijnen of het zelf- regenererend vermogen van het lichaam de kans krijgt te herstellen.

Bewustwordingsproces

Door veel met positieve energie te werken wordt je persoonlijke trilling steeds hoger, waardoor het mogelijk wordt ingevingen te ontvangen en na veel oefening zelfs advies te krijgen van de gidsen en lichtwezens.

Advies

Op deze manier is het voor mij mogelijk advies te geven bij levensvraagstukken en de keuzemomenten in het leven. Vanuit de energetische wereld zullen echter nooit kant-en-klare oplossingen worden gegeven. Vaak worden de positieve en negatieve kanten van de verschillende mogelijkheden belicht, waardoor het maken van keuzes makkelijker wordt. Het is aan iedereen voor zich om de uiteindelijke beslissing te nemen.

Consult via e-mail

Via e-mail kunt u een consult aanvragen voor energetische schoning of advies: info@levenindenieuwetijd.nl

De energetische wereld

Naast de fysieke wereld bestaat er een energetische wereld. Dit is een wereld die men over het algemeen niet kan zien, maar die voor iedereen (eventueel na oefening) wel te voelen is. Dit is geen aparte wereld, maar het onzichtbare deel van ons dagelijks bestaan. Er is positieve energie op verschillende frequentie (hoger en lager) en er is negatieve energie.

Het energiesysteem van het lichaam

Ieder positief mens (en dier) heeft de positieve energie nodig om op juiste wijze te kunnen functioneren, zo heeft bijvoorbeeld ook het lichaam een energiesysteem, dat geblokkeerd of beschadigd kan raken waardoor lichamelijke of geestelijke problemen kunnen ontstaan.

Energie-uitwisseling

Tussen mensen vindt ook energie-uitwisseling plaats. Als twee personen een ongeveer gelijke trilling hebben is het prettig om bij elkaar te zijn, als de energie niet van gelijke trilling is, 'klikt' het niet. Gedurende het leven verandert de persoonlijke trilling van mensen, als in een relatie daardoor de energieën meer gaan verschillen wordt dit vaak omschreven als 'uit elkaar groeien'. Daarnaast kan iemand zijn persoonlijke energie ook naar een ander sturen om de ander zijn wil duidelijk te maken. Dit zijn geen bewuste processen, het gebeurt automatisch. Als je bijvoorbeeld heel erg boos op iemand bent, gaat jouw boze energie automatisch naar de ander die daardoor beïnvloed wordt, onbewust voor degenen die daar niet zo gevoelig voor zijn, maar voor hen die er wel gevoelig voor zijn, kan dit wel degelijk duidelijke gevolgen hebben. Hierdoor kun je bijvoorbeeld volledig worden meegetrokken in de boosheid van een ander.

Energetisch schonen

Tijdens het energetisch schonen worden alle beïnvloedende energieën verwijderd. Het gaat hierbij zowel om de blokkerende energieën in het energiesysteem, die lichamelijke of geestelijke klachten veroorzaken, als om beïnvloedende energieën van buitenaf, die maken dat je niet jezelf kunt zijn.

Een energetische schoning is aan te raden als u:

Waarom is aarden belangrijk?

Het begrip aarden heeft een dubbele betekenis. Zo beschrijft het de manier om overvloedige energie uit het lichaam af te voeren via de aarde. Maar het beschrijft ook het principe van in realiteit zijn, dus met beide benen op de grond staan.

Het energiesysteem

Het energiesysteem van het menselijk lichaam is eenvoudig, maar zeer uitgebreid. Om dit hier uitgebreid te bespreken gaat te ver, maar in het kort: Vanaf de constante lijn, die dwars door je lichaam loopt en je verbindt met de oerbron, van energie en bewustzijn, wordt door de chakra's energie naar de zeven systemen van het lichaam gevoerd. De overtollige energie wordt door de yuga's afgevoerd naar de aarde. Zodra dit systeem ergens niet goed functioneert, bijvoorbeeld door ongeaardheid, blokkades of beschadiging, ontstaat disharmonie, wat allerlei lichamelijke of psychische klachten kan veroorzaken. Zodra het energiesysteem van het lichaam ontregeld is, wordt ook communicatie tussen de geest en ziel haast onmogelijk, volledige disharmonie is een feit en in alle aspecten van je leven verschijnen problemen. Je zit niet langer in je gevoel, neemt hierdoor verkeerde beslissingen en er ontstaat een neerwaartse spiraal.

Het begint met aarden

Zodra je disharmonie ervaart, weet je dus dat het energiesysteem niet goed functioneert. De eerste stap om dit te verbeteren is aarden. Als er geen verdere blokkades of grote beschadigingen zijn aan het systeem, kan alleen dat al de oplossing van het probleem zijn en zal je gezondheid en je leven langzamerhand weer normaliseren. Indien er wel blokkades of beschadigingen aanwezig zijn, zal er verder gekeken moeten worden, maar ook dan is aarden essentieel, omdat alleen bij een goede energie aanvoer en afvoer blokkaden en problemen opgespoord kunnen worden.

De definitie van aarden

1 Aarden is goed contact maken met de aarde om zo overtollige en verbruikte energie af te kunnen voeren naar de aarde, om blokkaden door ophoping van energie te voorkomen.

Wanneer je geaard bent, kan de overtollige energie weglopen via de aarde, daartoe dient je energetisch systeem aangesloten te zijn op de aarde. De constante lijn moet doorlopen in de aarde, ongeveer 10 tot 20 cm. in de aarde. (Niet, zoals veel wordt gezegd, tot het middelpunt van de aarde.) Als je niet goed geaard bent, kan de energieafvoer niet meer via het normale proces verlopen en de verbruikte energie stokt. Er komen verstoppingen (blokkaden) in je lichaam, daar waar de verbruikte energie niet weg kan en je wordt ziek. Door aarden gaat de trilling omhoog en komt het lichaam tot rust. Je kunt dit bijvoorbeeld goed toepassen als je boos, uit je doen, afwezig of trillerig bent, of als je een onbestendig gevoel hebt, kortom als je je anders voelt dan normaal.

2 Aarden is ook het bewust zijn, ervaren en leven op de aarde.

Het is: In het hier en nu leven. Dit betekent: niet overdreven veel met het verleden bezig zijn, maar ook niet alleen met de toekomst, zorg dat je geniet van je leven zoals je het nu hebt. Daarnaast zijn we hier op de aarde o.a. om te ervaren en te leren, wees daar dus ook bewust mee bezig. Je alleen bezig houden met de energetische, mystieke of spirituele wereld is niet waarom we hier zijn. Het is juist de bedoeling al deze factoren in evenwicht te hebben: Kijk naar het verleden om er iets van te kunnen leren, bedenk veranderingen die je wilt doorvoeren om gelukkiger te worden in de toekomst, maar geniet van en leef in het nu. Probeer zoveel mogelijk in contact te blijven met de oerbron in de energetische wereld, zodat je beter in je gevoel zit en openstaat voor ingevingen en inzichten, maar gebruik dit vooral om je leven op aarde makkelijker en zinvoller te maken, omdat je op deze manier kunt leren en dus groeien. Want dat is de reden dat we op de aarde zijn.

Aardingsmethoden

Snel aarden

Maak bewust contact met de aarde door de voeten stevig en plat op de grond te zetten. Verplaats je gewicht van de ene op de andere voet of beweeg van voor naar achteren, door je gewicht boven je tenen en hakken te verplaatsen. Haal een paar keer diep adem door de neus en blaas langzaam uit.

Uitgebreid aarden

Aarden en centreren doe je eigenlijk altijd samen en gaat als volgt: Voordat je gaat starten met de buikademhaling plaats je de voeten plat op de grond op schouderbreedte. Houdt het hoofd omhoog en iets gebogen. De knieën los zodat alle energie makkelijk kan doorstromen. Ga rechtop staan en draai de heupen zodat je het idee hebt dat je lichaam in één lijn staat, je staat dan in je centrum. Haal diep adem door de neus en houdt daarbij de mond gesloten. Houdt de lucht even vast en blaas zo langzaam mogelijk uit, om de hersenen zoveel mogelijk zuurstof te geven, tuit de mond daarbij. Bij inhalering gaat de buik naar voren en de borst naar binnen. Bij elke inademing voel je beter hoe de energie bij je hoofd binnenkomt en zich door je lichaam verspreidt. Na drie tot vijf keer ingeademd te hebben voel je je rustiger en energievoller en kun je weer normaal op een rustig tempo doorademen. Terwijl je dat doet trek je met gedachtekracht een rechte lijn door je lichaam die je, van boven jezelf, ophaalt en ongeveer 10 cm. in de grond laat doorlopen. Verplaats het middelpunt van je lichaam zodanig dat het midden door de wervelkolom heen loopt. Hierdoor kan de energie, die overtollig is, weglopen via de aarde. Ter controle kun je op één been gaan staan wanneer je goed geaard bent val je niet om.

Energetische banden verbreken

Energetische banden

Energetische banden bestaan uit trillingen die worden gecreëerd door aan elkaar te denken en daarbij de ander voor de geest te halen. Bij denken gebruik je energie, een trilling op een bepaalde frequentie net als bij radiogolven. Hierdoor wordt een energetische band gecreëerd. Via deze banden kan negatieve energie van de een naar de ander stromen en daar kun je last van hebben. Energetische banden kunnen dus van twee kanten aangelegd worden. Jij kunt aan iemand denken, zodat er een band ontstaat, maar die ander kan ook aan jou denken waardoor er een band ontstaat.

Waarom banden verbreken

Via de banden kan negatieve energie naar je toekomen, waardoor je lichamelijke of psychische klachten kunt krijgen. Maar het is ook mogelijk dat je eigen positieve energie via de banden wegstroomt waardoor je je vermoeid, lusteloos of down kunt voelen. Als je er gevoelig voor bent, kun je ook de gevoelens, emoties en zelfs pijnen van die ander voelen. Allemaal goede redenen deze banden te verbreken.

Positieve energie

Elk positief persoon kan gebruik maken van de positieve energie. We hebben het hier over de universele, kosmische of lichtende energie. Lichamelijk heb je deze energie nodig om gezond te blijven. Maar je kunt deze energie ook naar je handen sturen om op die manier je aura te helen, een energetische bescherming om je heen te zetten, negatieve energie uit je lichaam of je omgeving te verwijderen of jezelf of je naasten te helen. Met die zelfde energie kun je ook de banden verbreken. De energie uit je handen kun je met je gedachte of gedachtekracht daarheen sturen waar nodig is.

Banden verbreken

Er zijn verschillende manieren om de banden te verbreken. Zorg dat je goed geconcentreerd te werk gaat, zodat je ook goed kunt voelen wat er gebeurd in en om je lichaam. Als je jezelf van bovenaf energetisch zou kunnen bekijken, zie je dat er vanaf jou alle kanten op banden vertrekken, naar links, recht naar voren en naar achteren en er tussen in.

Kies de techniek die voor jou het makkelijkste is en pas het aan als dat voor jou beter is. Als je klaar bent klap of wrijf je in je handen om de energie stroom uit je handen te stoppen. Indien je contact hebt met je gids of begeleider, kun je hen ook om hulp vragen.

Is energetisch schonen een wondermiddel?

Op deze site schrijf ik veel over energetisch schonen, dat komt omdat het dé basisvoorwaarde is om je op zuivere wijze, dus zonder beïnvloed te worden, te kunnen bezighouden met alles wat met de energetische wereld te maken heeft. Daarnaast vormt negatieve energie vaak de oorzaak van allerlei lichamelijke en psychische problemen. Het is juist deze negatieve energie die tijdens een energieschoning wordt verwijderd. Daarom is ook in het dagelijks leven energetisch schonen zeer belangrijk, zelfs als je je eigenlijk niet met de energetische wereld bezig houdt.

Het energiesysteem van het lichaam

Ieder mens (en dier) heeft positieve energie nodig om op juiste wijze te kunnen functioneren. Daarom heeft het lichaam een energiesysteem. Dit systeem kan echter geblokkeerd of beschadigd raken, waardoor lichamelijke of geestelijke problemen kunnen ontstaan. Het is te veel om hier uitleggen hoe dit allemaal precies werkt, maar tijdens de verschillende cursussen die ik geef, komt dit zeker aan bod. Door het verwijderen van de energieblokkades kan het energiesysteem zich weer gaan regenereren, net als de longen van een roker die na jaren stopt, deze zullen zich weer gaan herstellen, maar daar is tijd voor nodig, dit geldt ook voor het herstel van het energiesysteem.

Energieschoning versus medische wetenschap

Zoals het woord het al zegt werkt een energieschoning alleen op energieniveau en niet direct lichamelijk. De negatieve energie wordt verwijderd, waardoor het lichaam zich kan gaan herstellen, maar het lichaam is niet in staat alles te herstellen. Als bijvoorbeeld door slechte energietoevoer de gewrichtsbanden van de schouder verslappen, kan je arm uit de kom schieten. Ook al verwijder je die negatieve energie die dit veroorzaakt heeft, je probleem is daarmee niet opgelost, je arm is nog steeds uit de kom en je zult er toch mee naar de dokter moeten. Op deze zelfde manier werkt het bij het ontstaan van allerlei ziekten. Energetische schoning is dus geen vervanging voor de medische wetenschap, maar kan wel ondersteunend gebruikt worden, zo kunnen revalidatietijden verkort worden, wordt de kans op allerlei ziekten verkleind en kan pijn verlicht worden. Het is een onderdeel van een gezonde levenswijze, maar ook mensen die gezond leven: niet roken, geen alcohol of drugs gebruiken, gezond eten, veel sporten en zich regelmatig energetisch schonen, kunnen ziek worden.

Is energetisch schonen een wondermiddel?

Na deze algemene informatie komen we dan toch aan bij de hoofdvraag van dit artikel: Is energetisch schonen een wondermiddel? Het antwoord hierop is niet eenvoudig:

als bedoeld wordt:

Energetisch schonen

Ik hoop dat dit artikel u meer duidelijkheid heeft kunnen verschaffen over het belang van energieschoningen. Heeft u energetische hulp nodig, of ervaart u lichamelijke of psychische klachten, waarvoor u graag een energieschoning ontvangt, maak dan een afspraak voor een consult.

Consult per e-mail

Door gebruikmaking van positieve universele energie is het mogelijk op afstand te werken, fysieke aanraking is overbodig. Ik onderscheid twee verschillende soorten consulten:

Behandeling van lichamelijke of geestelijke klachten

Omdat ik er vanuit ga dat alle lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan door blokkaden in het energiesysteem veroorzaakt door negatieve energie, zullen consulten voor de behandeling van klachten, voornamelijk bestaan uit het schonen en helen van het energiesysteem en de omgeving. Daarnaast wordt er een energetische bescherming aangebracht en wordt de verbinding met de universele energie hersteld, waardoor het zelfregenererend vermogen van het lichaam weer op gang kan komen.

Inzichten

Inzichten zijn belangrijk in het leven: Ze zorgen voor groei, maar maken het ook makkelijker om de juiste beslissing te nemen en makkelijker door het leven te gaan. Het begrijpen van de energetische processen in de energetische wereld helpt ook de processen in het dagelijks leven te begrijpen, omdat beide met elkaar in verbinding staan, elkaar beïnvloeden en versterken. Indien je op een kruispunt in je leven staat en beslissingen moet nemen, is het belangrijk goed naar je gevoel te kunnen luisteren en niet beïnvloed te worden door negatieve energie of energie van anderen. Daarom is het ook in dit geval interessant het lichaam en de omgeving te schonen.

Consult op afstand via e-mail

Door middel van gebruikmaking van positieve universele energie is het mogelijk op afstand te schonen en helen. Daarvoor kunt u een consult per e-mail aanvragen, hieraan zijn wel kosten verbonden:

Energiebehandeling voor lichamelijke of geestelijke klachten (schoning), inclusief een korte uitleg via e-mail: € 62,50 per consult.

Voor een consultaanvraag kunt u contact opnemen via: info@levenindenieuwetijd.nl

Betaling gaat in goed vertrouwen achteraf, meer informatie ontvangt u via e-mail.